Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Εθελοντισμός

Εθελοντισμός

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Εθελοντισμός

E-mail Εκτύπωση

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς ως δραστικό μέσο ανάπτυξης της προσωπικότητας των νέων ανθρώπων, ως μέσο απόκτησης εμπειριών και νέων δεξιοτήτων, αλλά και ως μέσο καλλιέργειας της συλλογικής συνείδησης και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς επιδιώκει ενεργά   την προώθηση του εθελοντισμού στους νέους.

Ως μακροπρόθεσμος στόχος τίθεται τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική αναβάθμιση του εθελοντισμού στην Ελλάδα, η οποία θα επέλθει σταδιακά μέσα από την διαπαιδαγώγηση  και την καλλιέργεια της κουλτούρας του εθελοντισμού στους νέους ανθρώπους. Προς τον σκοπό αυτό, ως μεσοπρόθεσμοι στόχοι τίθενται (α) η ανάδειξη της αξίας της εθελοντικής προσφοράς ως πρότυπο συμπεριφοράς για τη νέα γενιά, (β) η προώθηση του  προτύπου του εθελοντή ως ενεργού πολίτη που έμπρακτα συμμετέχει στα κοινά, παρεμβαίνει στα κοινωνικά δρώμενα και μπορεί να επιφέρει αλλαγές στην καθημερινότητά του, και (γ) η προώθηση του εθελοντισμού ως μέσου σφυρηλάτησης της κοινωνικής αλληλεγγύης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, ιδίως μέσα στις τρέχουσες συνθήκες κρίσης που την καθιστούν αναγκαία.

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, βάσει του οργανισμού της, από συστάσεώς της, στο πλαίσιο της προώθησης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών απασχόλησης της νέας γενιάς στηρίζει τον εθελοντισμό με τους εξής τρόπους:

Α. Μέσω προγραμμάτων που υλοποιεί η ΓΓΝΓ αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως το πρόγραμμα «Διακοπές & Εθελοντισμός» και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Youth in Action με ιδιαίτερη έμφαση στη δράση 2 «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία»

Β. Μέσω υλικής υποστήριξης (χρηματοδότηση) σε προγράμματα εθελοντισμού ή/και δράσεις που πραγματοποιούνται εθελοντικά από φορείς της κοινωνίας πολιτών, όπως το «Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβουλιών για Νέους 2010».

Γ. Μέσω της ηθικής στήριξης (παραχώρηση αιγίδας) προγραμμάτων, δράσεων και άλλων πρωτοβουλιών που αφορούν τον εθελοντισμό.

Δ. Μέσω άλλων υποστηρικτικών πρωτοβουλιών και δράσεων, όπως η δημιουργία και φιλοξενία της πρώτης διαδικτυακής εθελοντικής τράπεζας χρόνου, οι καταγραφές εθελοντικών οργανώσεων, η εκπόνηση σχετικών μελετών, η πρωτοβουλία σύστασης και υποστήριξης θεματικών δικτύων εθελοντικών οργανώσεων τη δεκαετία του ’90,  η έκδοση του εγχειριδίου του εθελοντή κ.α.

Ε. Μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει ο ρόλος της ως εθνικού συντονιστικού φορέα για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011.